Fair Trade nebo Fairtrade?

17. 07. 2016

Víte, jaký je rozdíl mezi fair trade (etickým obchodem) a značkou Fairtrade? A víte jaký má dosah Vaše volba nákupu férových produktů?

"Fairtrade" je akreditace produktů - systém zabezpečující, že produkty se značkou Fairtrade splňují různá specifická kriteria. Tyto kriteria si jednotlivé akreditační Fairtradové asociace určují víceméně samy. Pro každou krajinu a produkt se mohou lišit.
Tento Fairtrade označovací systém podporuje povědomí o fair trade výrobcích mezi zákazníky. Umožňuje jim ujistit se, že to, co kupují, je skutečně fér pro samotného výrobce.

"fair trade" (také férový obchod nebo etický obchod) na druhou stranu vyjadřuje spíše širší vizi rozvoje. Zahrnuje širší spektrum produktů, než ty, které mohou být snadněji certifikovány. Jeho důraz je kladený především na etickou stránku obchodování.

Existuje mnoho prodejců, kteří prodávají výrobky pocházející z férového obchodu. Někdy se tomuto typu obchodování říká také etický biznis. Hlavním principem fair trade neboli etického obchodování je přiměřená dělba zisků z prodeje výrobků - od výrobce až po maloprodejce. Kromě toho má etický obchod ještě mnoho jiných aspektů, např. podporuje místní využívání zdrojů, nevyužíva práci dětí nebo vyčleňuje část z příjmů na rozvoj místních komunit.

Značku Fairtrade však není tak jednoduché použít při obchodování se všemi produkty. V současnosti se certifikují zejména potraviny a bavlna. Certifikace jiných produktů, jako šperků nebo hraček, v současnosti není tak snadná. Je to zapříčiněné zejména tím, že není snadné dohlížet na celý proces výroby složených výrobků, jakými jsou např. již spomínané šperky.

Nicméně i když se tyto produkty nedají snadno certifikovat, existuje zde alespoň možnost začlenění různých výrobních družstev do fairtradových organizaci jako FTF, WFTO, IFAT a pod. Tímto spůsobem mohou výrobci dát světu signál o tom, že jejich organizace je založená na principu etického obchodování a že její pracovníci dostávají přiměřeně zaplaceno.

Jediným nedostatkem členství v těchto fairtradových organizacích je náročnost členských kriterií, které výrobci - častokrát a ne svou vinou - nemohou splnit.

Myšlenka fair trade obchodování je bezpochyby přínosem k celkovému zlepšení podmínek výrobců ve třetím světe a stojí za to se nad ní zamyslet. Pokud je vám princip fair trade blízký a svou zákazníckou volbou jej podporujete, můžete se podívat na některé produkty, které pocházejí z etického obchodování v našem e-shopu zde.

Pozn. k obrázku: Na obrázku je jedna z žen kooperace vyrábějící šperky z korálků i pro náš obchod. Mladá maminka je členkou férové kooperace v Guatemale. Združení dodržuje principy fair trade a kromě jiného se zisk družstva dělí rovnoměrně mezi všechny pracovníky (drobné výrobce) družstva. Šperky od tohoto férového združení najdete zde.