Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.caravana-arte.cz. Obchod provozuje Michal Brada, se sídlem Podlesí 22, 624 00 Brno, IČ: 05108896.

Obchodní podmínky jsou závazné pro prodejce i kupujícího, zadáním objednávky a případnou registrací kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.  
Dodavatel zboží je označován jako prodejce, odběratel je označován jako kupující.
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě on-line objednávky odběratele.

Doprava a platba


Zboží, které je na skladě, zasíláme do 48 hodin od Vaší objednávky pokud není uvedeno jinak přímo v anotaci a popisu zboží. V případě, že část zboží je na skladě a část zboží ne, budeme Vás kontaktovat emailem nebo telefonicky o možnostech a nejbližším možném termínu dodání.

DOPRAVA objednávky (netýká se velkoobchodu) v ceně NAD 1600 KČ ZDARMA vrámci ČR!

Přeprava a dodání zboží

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání nebo nevyzvedne-li kupující zboží z pobočky České pošty nebo od jiného, kupujícím zvoleného dopravce, do sedmi (7) dnů, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je povinen rovněž zaplatit poplatek 100 Kč, pokud smluvní pokutu neuhradí dle elektronické výzvy a prodávající mu odešle elektronickou upomínku k jejímu zaplacení.

Zasílání zboží v rámci ČR:

 • v rámci ČR zasíláme zboží Českou poštou na dobírku – poplatek 95 Kč. 
 • v případě platby předem na bankovní účet prodejce je poštovné 70 Kč.                                                                                               

Zasílání zboží na Slovensko:

Zboží zasíláme na Slovensko jedině formou platby předem na bankovní účet prodejce. Při platbě předem na bankovní účet  bude zboží odesláno do 24 - 48 hod. od připsání odpovědné částky na účet prodávajícího.

 •   v případě platby předem na bankovní účet prodejce je poštovné 3,8  €.                                                                                               

Způsoby platby

 • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky
   
 • Platba předem - platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Zboží je zasláno po připsání úhrady za zboží na bankovní účet provozovatele eshopu:

Fio banka a.s., č.ú.  2501002257 / 2010. 

 • Platba předem "na Slovensko" - platba převodem na bankovní účet prodejce, provozovatele e-shopu. Variabilním symbolem je číslo objednávky. Zboží je zasláno po připsání úhrady za zboží na bankovní účet provozovatele eshopu:
  • Číslo účtu příjemce IBAN:   CZ3520100000002501002257
  • Název účtu příjemce:    Michal Brada
  • Adresa příjemce (nepovinné): Podlesí 22, 624 00 Brno
  • Název a adresa banky příjemce:  Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
  • Swift kód banky příjemce, BIC:   FIOBCZPPXXX
 • Při platbě předem ze Slovenska uveďte při zadávaní příkazu k úhradě typ poplatku "SHA".

Reklamační podmínky


Naše reklamační podmínky jsou v souladu s platným obchodním a občanským zákoníkem.

Na všechno zboží zakoupené na www.etno-eshop.cz poskytujeme záruku v délce 2 let.

Reklamační řád


Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou v záruční době. Délka záruční doby, vztahující se na veškeré námi nabízené zboží, je 2 roky ode dne převzetí věci kupujícím. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího předložením originálu či kopie vydaného prodejního dokladu. Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího a za přirozené opotřebeních přírodních materiálů (ku příkladu šperky dělané ze semen rostlin a pod.). Při uplatnění reklamace na vadu zboží prodávající prověří, o jakou se jedná závadu (odstranitelnou či neodstranitelnou). Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran. Pokud lze vadu odstranit, postupuje prodávající následujícím způsobem : Odstraní na své náklady a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 týdnů od převzetí reklamace) zjištěnou vadu. Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení a možností tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci. Jestliže se na opravené věci vada opětovně vyskytne nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat prodávající vadnou věc vymění, nebo poskytne slevu, nebo vrátí kupní cenu. Po uplynutí dvouleté záruční doby zaniká odpovědnost prodejce za vady zboží, které nebyly v této lhůtě zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Odstoupení od kupní smlouvy – podmínky možnosti vracení zboží


Zboží zakoupené v našem online obchodě na www.caravana-arte.cz můžete vrátit do 14dnů od jeho nákupu. Zboží je nutné vrátit v původním stavu a kompletní i s původními obaly. Zboží nesmí být poškozeno či jevit známky používaní a opotřebení. V případě nedodržení výše uvedených podmínek zboží nebude akceptováno k vracení.
Zboží zasílejte, nejlépe doporučene (ne však na dobírku) na adresu:

Michal Brada
Caravana-Arte.cz
Podlesí 22
624 00 Brno

Zboží nezasílejte na dobírku. Zásilku nebudeme moci v takovém případě převzít!

Do 20 dnů od navrácení zboží a přeskoumání jeho stavu, zejména na možné opotřebení a poškození, Vám bude, v případe neporušenosti zboží, navrácena jeho plná cena na Vámi zadaný účet. V případě, ak nám zboží vrátíte osobně, může Vám být tato suma vrácena i hotově.

Rozpor s kupní smlouvou


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, nebo zasláním chybějící části objednávky. Není-li takový postup možný a nelze splnit kupujícího požadavek, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Při reklamaci nám pošlete reklamované zboží spolu s originálem či kopií dokladu o koupi na adresu:

Michal Brada

Podlesí 22

624  00 Brno

Česká republika

V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. Nepřevzetí dobírky je považováno za porušení kupní smlouvy. Kupující se zavazuje v případě nepřevzetí dobírky uhradit prodávajícímu náklady spojené se zasláním zboží, jak bylo uvedeno výše (Přeprava a dodání zboží).

Příloha ke kupní smlouvě č.1: